Opvang

Kinderbegeleiders 

Juf Muriel

02 783 12 50

Meester Kjell

02 783 12 50

Juf Cheresh

02 783 12 50

Uurregeling

Ochtendopvang: 7u30 tot 8u30

Avondopvang: 15u25 tot 18u00

Opvang op woensdag: 12u05 tot 18u00Prijzen*

* vanaf het 2de kind, helft van de prijs.

Studie (voor kinderen met huiswerk)

Maandag, dinsdag en donderdag: 15u30 tot 15u50 (L1, L2, L3) of tot 16u20 (L4, L5, L6)

De studie gebeurt onder toezicht van een klassenleerkracht en is georganiseerd voor de kinderen van de lagere school, die in de opvang blijven. 

Aanwezigheid in de studie wordt dus beschouwd als aanwezigheid in de naschoolse opvang en wordt aan hetzelfde tarief aangerekend.

Pedagogische studiedagen

Op pedagogische studiedagen is, mits inschrijving, opvang voorzien van 7u30 tot 18u00. 

LET OP: op pedagogische studiedagen worden er geen warme maaltijden gesereveerd.

Facultatieve verlofdagen

Op facultatieve verlofdagen is de school gesloten en is er geen opvang voorzien. 

De school heeft 2 facultatieve verlofdagen per schooljaar. Raadpleeg hiervoor de schooljaarkalender of de informatiebrochure.